Menu główne
· Admin
http://www.pgnig.pl/zielonagora/

http://www.siegnijpopomoc.pl

http://www.pfron.org.pl

Licznik
13083
Biofeeback

Opinia
dotycząca: efektywności terapii Biofeedback
dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze.

      W ostatnich latach pokazano w wielu interesujących badaniach wysoką efektywność metody EEG-Biofeedback w terapii, szczególnie w odniesieniu do zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej (Linden, Habib. & Radojevic. 1996; Monastra. Monastra. & George. 2002: Rossiter & LaVaque, 1995) a także innych zaburzeń funkcji poznawczych. Początki rozwoju metody sięgają lat 60-tych kiedy dzięki badaniom prof. Stermana udowodniono, że aktywność bioelektryczna mózgu może być zmieniana za sprawą tzw. warunkowania instrumentalnego. Mimo tych spektakularnych wyników dopiero wraz z rozwojem technologii komputerowej stało się możliwe precyzyjne zapisywanie
i obrazowanie wyników w czytelnej i zrozumiałej dla pacjenta formie: wykresu, grafiki, animacji, dźwięku i tym samym efektywne modyfikowanie pracy mózgu. Mechanizmy leżące u podstaw metody Biofeedback są znane w nurcie psychologii behawioralnej. Warto tu przywołać takie nazwiska jak Pawłów (eksperymenty dotyczące warunkowania klasycznego) czy Skinner (badania nad warunkowaniem instrumentalnym).

      Obecnie EEG-Biofeedback (inaczej Neurofeedback) jest cenioną, szczególnie na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, a także w Rosji metodą nieinwazyjnego treningu mózgu. W Holandii ma swoją siedzibę prężnie działająca organizacja Biofeedback Foundation of Europe (vvww.bfe.org), która zajmuje się popularyzacją metody Biofeedback w środowisku specjalistów-praktyków. W Niemczech powstała sieć ponad 200 placówek klinicznych stosujących Biofeedback do celów terapeutycznych, a w roku 2005 EEG-Biofeedback został wymieniony przez niemieckie Ministerstwo Edukacji jako jedna z najbardziej obiecujących dziedzin badań naukowych w edukacji (Educational Research and Neurosciences -Expectations. Evidence. Research Prospects. Bonn 2005).

      W roku 2004 z inicjatywy dwóch amerykańskich instytucji: Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback oraz Society for Neural Regulations powstała praca przeglądowa poddająca analizie większość dostępnych badań na temat metody Biofeedback oraz jej efektywności w odniesieniu do poszczególnych zaburzeń (Yucha, Gilbert Evidence Based Practice 2004). Opisane zostały tam takie zaburzenia jak: ADHD, autyzm, zaburzenia lękowe, depresja, epilepsja i wiele innych. Pokazano imponującą skuteczność metody szczególnie w terapii zaburzeń koncentracji uwagi, ale także zaburzeń emocji i zachowania. Wiele ostatnio opublikowanych badań pokazało też m.in. wysoką skuteczność terapii Biofeedback w porównaniu do stosowania farmakoterapii w ADHD (Fuchs 2002). dużą efektywność w terapii pacjentów z Zespołem Downa (Surmeli T.. Ertem A. 2007) czy z autyzmem (Thompson M.. Thompson L. 2008).